Description

Hand 1:8 ;eer dat ons bonatuurlike krag sal kry om te gaan vertel van Jesus deur die Heilige Gees.